KURS Auto CAD - Nova Kursy

AutoCAD należy do grupy najpopularniejszych programów służących do komputerowego opracowywania projektów technicznych ( płaskich- Auto Cad I stopnia oraz przestrzennych- Auto Cad II stopnia). Program ten, ze względu na swoje bardzo duże możliwości, w sposób istotny ułatwia i przyspiesza prace projektowe. Ma to ogromne znaczenie przy ciągle rosnących wymaganiach odnośnie jakości i terminowości.

ZAPISZ SIĘ ON LINE

 

Wprowadzenie do programu AutoCAD

 • Elementy ekranu AutoCAD’a, dostosowanie pasków narzędzi, menu główne, menu kursora
 • Otwieranie, zapisywanie i zamykanie rysunków
 • Tworzenie szablonów i korzystanie z nich
 • Cofanie i odtwarzanie wprowadzonych poleceń
 • Korzystanie ze skrótów klawiaturowych
 • Zapoznanie się ze zmiennymi systemowymi
 • Częściowe wczytywanie i otwieranie rysunku

Układy współrzędnych

 • Biegunowy i kartezjański układ współrzędnych
 • Globalny i lokalny układ współrzędnych
 • Bezpośrednie wprowadzanie odległości

Przestrzeń robocza AutoCAD’a

 • Ustawienie granic rysunku
 • Formatowanie jednostek miary

Podstawowe elementy rysunkowe

 • Tworzenie rysunków przy użyciu linii, okręgów i łuków
 • Rysowanie prostokątów, wieloboków, pierścieni, splajnów i punktów
 • Szkicowanie
 • Linie o nastawialnej szerokości – polilinie
 • Tworzenie i modyfikowanie multilinii

Ćwiczenia z poznanych technik projektowych

 • Oglądanie rysunku
 • Powiększanie i przesuwanie w czasie rzeczywistym (NFRAGM i ZOOM)
 • Podgląd dynamiczny
 • Praca w rzutniach sąsiadujących w obszarze Modelu
 • Odświeżanie i regenerowanie rysunku

Rysowanie precyzyjne

 • Dostosowanie skoku i siatki
 • Rysunek aksonometryczny
 • Lokalizacja punktów charakterystycznych na obiektach – stałe tryby lokalizacji
 • Użycie funkcji Auto Track do rysowania obiektów względem innych obiektów
 • Wykorzystanie linii konstrukcyjnych: prostej i półprostej
 • Korzystanie z kalkulatora programu AutoCAD

Konstrukcja i modyfikacja obiektów na rysunku

 • Sposoby wyboru obiektów, szybki wybór
 • Edycja za pomocą uchwytów
 • Polecenia dokonywania zmian, modyfikacji położenia i kształtu obiektów (usuwanie, kopiowanie, wymazywanie, przesuwanie, zmiana wielkości obiektów, kopiowanie równoległe, tworzenie szyku prostokątnego i kołowego, lustrzane odbicie, obracanie, przerywanie, wydłużenie, ucinanie, rozbijanie, fazowanie i zaokrąglanie)
 • Korzystanie z okna Cechy

Ćwiczenia z poznanych technik projektowych

 • Zarządzanie warstwami i właściwościami obiektów
 • Tworzenie i filtrowanie warstw
 • Ustawianie bieżącej warstwy
 • Widoczność warstw w rysunku
 • Sterowanie kolorem i rodzajem linii
 • Korzystanie z paska narzędzi Przybory

Informacje i dane statystyczne

 • Pomiar odległości, powierzchni i współrzędnych
 • Informacje o obiektach, czasie wykonania projektu, zasobach systemowych


Tworzenie napisów

 • Tekst prosty i akapitowy
 • Znaki szczególne
 • Edycja tekstu oraz cech linii tekstu
 • Tworzenie i modyfikowanie stylów tekstu
 • Sprawdzanie pisowni
 • Tworzenie ułamków


Ćwiczenia z poznanych technik projektowych

 • Kreskowanie i wypełnianie obszarów
 • Tworzenie i modyfikacja obszarów kreskowanych
 • Tworzenie obszarów wypełnionych
 • Definiowanie własnych wzorów kreskowania
 • Zmiana kolejności wyświetlania obiektów na rysunku

Bloki, atrybuty i odnośniki zewnętrzne

 • Tworzenie, wstawianie i rozbijanie bloków – elementów powtarzalnych w projektach
 • Zarządzanie odnośnikami zewnętrznymi
 • Przycinanie bloków i odnośników zewnętrznych
 • Edycja odnośników i bloków w rysunku
 • Definiowanie atrybutów
 • Wstawianie obrazów rastrowych do rysunku


Design Center – Centrum Danych Projektowych

 • Praca z wieloma rysunkami w jednej sesji
 • Zarządzanie zasobami rysunków (przeglądanie, przenoszenie obiektów między rysunkami)

Ćwiczenia z poznanych technik projektowych

 • Wymiarowanie
 • Tworzenie wymiarów liniowych, normalnych, współrzędnych, kątowych oraz wymiarów promieni i średnic
 • Szybkie wymiarowanie
 • Wymiarowanie szeregowe i od bazy
 • Tworzenie linii odniesienia i dodawanie symboli tolerancji geometrycznych
 • Edycja wymiarów
 • Zarządzanie stylami wymiarowania
 • Zapoznanie się ze skalą wymiarowania


Przygotowanie wydruku

 • Środowisko obszaru Modelu i obszaru Papieru (Arkusza)
 • Tworzenie i ustawiania Arkusza do wydruku
 • Tworzenie i modyfikowanie rzutni ruchomych i o nieregularnych kształtach

Kreślenie rysunków

 • Podgląd wydruku
 • Style wydruku
 • Kreślenie na drukarce i do pliku

Przestrzeń trójwymiarowa

 • Tworzenie podstawowych brył 3D
 • Polecenie Orbita 3D
 • Lokalny Układ Współrzędnych – LUW
 • Podstawowe operacje 3D (przekręć, wyciągnij, suma, różnica, iloczyn, dopasuj)
 • Ćwiczenia z poznanych technik projektowych

Więcej w tej kategorii: KURS GRAFIKA KOMUTEROWA »

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

JoomlaMan

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej Polityka Cookies